Osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 43c platia aj naďalej

14.11.2017 12:49

Slovenská komora stavebných inžinierov tohto roku zorganizovala už tretí ročník odbornej konferencie "Stavebné úrady 2017". Konferencia sa konala v dňoch 28.-29. septembra 2017 v hoteli Ski & Wellness Residence Družba Jasná v Demänovskej doline. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Nosnou témou konferencie boli pripravované legislatívne zmeny v pripravovanom Stavebnom zákone. V rámci odborného programu odzneli aj témy zamerané na zefektívnenie spolupráce stavebných úradov a účastníkov stavebných konaní, ako aj problematika schvaľovacích procesov pri vydávaní stavebných povolení.

Konferencia bola určená hlavne pre zamestnacov štátnej a verejnej správy, pracovníkov stavebných úradov, starostov obcí a prednostov mestských úradov, zástupcov ZMOSu, ako aj pre ostatnú odbornú verejnosť. Súčasťou programu bolo aj oboznámenie s platnými osvedčeniami, ktoré vydáva resp. vydala Slovenská komora stavebných inžinierov. Bližšie pozri tu a tiež tu

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.