Profesia stavebného inžiniera v Európe

Príspevok "Čo priniesla novela zákona č. 298/2008 Z. z. pre stredoškolsky vzdelaného projektanta, prípadne projektanta s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa?", ktorý sme uverejnili v rubrike "Aktuality", spôsobil v odbornej verejnosti značný rozruch. Obrátili sa na mňa viacerí členovia nášho združenia a zaujímalo ich, ako je výkon profesie projektanta regulovaný v ostatných členských štátoch EÚ. Touto problematikou sa podrobne zaoberá príspevok, ktorý som prevzal z webovej stránky SKSI (pozri tu).

Marián Nomilner

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.