Sídlo združenia:       034 01 Ružomberok, Makovického 8

                               044/432 3481, 044/432 2087, 044/432 9556

                               Bankové spojenie pre zasielanie príspevkov:

                               Peňažný ústav: TATRA BANKA Ružomberok, č. účtu: 2624706377/1100

Zloženie predsedníctva:

Predseda:          Marián Nomilner, autorizovaný inžinier

                        Kancelária: 917 08 Trnava, Lomonosovova 6

                        tel.: 033/553 2377

                        mobil: 0903/383 892

                        e-mail:  nomilner@ttonline.sk

Členovia predsedníctva:

1)  Ing. Dušan Mišík, autorizovaný inžinier, Ružomberok

       mobil: 0905/297 685

       e-mail: texingprest@texingprest.sk

2)  Viliam Nemček, odborne spôsobilý technik, Lisková okr. Ružomberok (čestný člen)

       mobil: 0905/270 186

       e-mail:  viliam.nemcek@gmail.com 

3)  Jaroslav Bielik, odborne spôsobilý technik, Trnava

       mobil: 0907/273 143

       e-mail: ––-

4)  Ľubomír Slaninka, odborne spôsobilý technik, Spišská Nová Ves

       mobil: 0905/623 354

       e-mail: lubomir.slaninka@tzbkomplet.sk

5)  Jozef Kvaššay, autorizovaný inžinier, Považská Bystrica

       mobil: 0915/706 620

       e-mail: kvassay@projart.sk

 6)  Gustáv Mach, autorizovaný inžinier, Senica (zomrel 29.6.2013)

       mobil: 0903/434 180

       e-mail: gustav.mach@seznam.cz

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.