Rôzne príspevky

Ako stavať za najnižšiu cenu?

Veľmi zaujímavý, podnetný a nanajvýš aktuálny príspevok, ktorý nám zaslal Peter Horňák z Bratislavy. Bodaj by to bol iba vtip na zasmiatie!... Ako stavať za najnižšiu cenu.pdf (20,5 kB)
>>

Prejav poslankyne Márie Sabolovej v parlamente

Prejav politika.pdf (35,1 kB)
>>

Profesia stavebného inžiniera v Európe

Príspevok "Čo priniesla novela zákona č. 298/2008 Z. z. pre stredoškolsky vzdelaného projektanta, prípadne projektanta s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa?", ktorý sme uverejnili v rubrike "Aktuality", spôsobil v odbornej verejnosti značný rozruch. Obrátili sa na mňa viacerí členovia nášho...
>>

Výzva pre našich členov a sympatizantov

V tejto rubrike radi uverejníme aj Vaše príspevky, ktoré nám zašlete alebo na ktoré nás upozorníte. Takýmto spôsobom sa môžete spolupodieľať na tvorbe našej webovej stránky!
>>

Čo v súčasnosti trápi architektov a projektantov?

Čo v súčasnosti trápi architektov a projektantov.pdf (1,9 MB)
>>

Za cenu Trabanta nemôžeme očakávať Mercedes

Za cenu Trabanta nemôžeme očakávať Mercedes.pdf (455,9 kB)
>>

Projektanti a konštruktéri v elektrotechnike nepotrebujú oprávnenie

Projektanti a konštruktéri elektro nepotrebujú oprávnenie.pdf (99,8 kB) Stanovisko MPSVR SR k platnosti vyhlášky č. 718_2002 Z. z..pdf (74,4 kB)
>>

Záznamy: 1 - 7 zo 7

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.