Diskusné témy:

Dátum
Vložil
Titulok

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The men's prostate is the central part of a male's the reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The men's prostate is situated just while watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, in most cases really miserable and inconvenient to the patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, also known as prostatitis, is among the most common prostate-related problem in men younger than 55 years of age. Infections in the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of all types of prostate infection. It is brought on by bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is often a condition of the particular defect within the gland and also the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be a result of trauma for the urinary tract or by infections from other areas from the body. A patient can experience testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal of the prostate defect as well as making use antibiotics and NSAIDs to take care of the inflammation.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not even to ascertain the cause of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other believe intensive exercise and heavy lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective meals are important. These are some from the things you can do to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for general health and this will also keep your urinary track clean.

2. Some studies claim that a number of ejaculations each week will assist you to prevent cancer of the prostate.

3. Eat pork sparingly. It has been shown that consuming greater than four meals of beef a week will raise the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an appropriate diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

The most important measure to look at to make certain a normal prostate is to opt for regular prostate health screening. If you are forty years and above, you ought to go for prostate examination at least 12 months.

Dátum
Vložil
Titulok

Naozaj nemám platné osvedčenie?

Dobrý deň,
písala som Vám už 19.9.2011, že mi zo stavebného úradu v Banskej Bystrici vrátili projekty, že nemám platné osvedčenie. Vtedy ste mi poradili webovú stránku ZOIT a podobný prípad v Nitre. Bola som na stavebnom úrade za príslušnou pracovníčkou a snažila som sa jej vysvetliť, že osvedčenia sú platné bez časového obmedzenia v rozsahu činnosti podľa osvedčenia. Stavebný úrad oponoval tým, že komora SKSI ich upozornila na neplatnosť osvedčení pre technikov podľa §2 zákona č.136/1995 Z. z., že technik môže projektovať iba jednoduché stavby, aj to s výnimkou stavieb na bývanie. Nakoniec sme sa ústne dohodli, že keď k projektu priložím osvedčenie, že ho bude rešpektovať.
Teraz mi znovu vrátili ďalší projekt na rekonštrukciu penziónu, znovu s tým, že nemám platné osvedčenie a nie som zapísaná v zozname stavebných inžinierov. Nerada Vás obťažujem, ale neviem si pomôcť, čo mám robiť do budúcnosti, či má pravdu komora a stavebný úrad, lebo z materiálov komory v prílohe 5 je to protichodné. Na stránku ZOIT sa nedá dostať.
Za pochopenie a pomoc ďakujem.
Prajem pekný deň.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Naozaj nemám platné osvedčenie?

Vážená pani Skybová,
na Stavebnom úrade v Banskej Bystrici som vo Vami uvedenom čase riešil podnet pani Anny Mescherschmidtovej, ktorá sa na mňa obrátila s podobným problémom.
Ing. Viera Harmanová - referentka Stavebného úradu napokon problém vyriešila k úplnej spokojnosti. Domnievam sa, že aj vo Vašom prípade ide iba o nedorozumenie resp. nepochopenie zo strany príslušnej pracovníčky (predpokladám, že ide o inú referentku). V každom prípade neuznanie Vášho osvedčenia je protizákonné a v rozpore s Usmernením MVRR SR zo dňa 6.10.2008 a tiež v rozpore so Stanoviskom Kontrolného odboru MVRR SR zo dňa 24.6.2008 (vybavenie sťažnosti pána Petra Baloga, ktorá sa týkala podobného problému na Stavebnom úrade v Nitre - toto Stanovisko možno použiť ako precedens).
Naša webová stránka bola redizajnovaná a od januára 2012 je dostupná na novom portáli www.zoit.webnode.sk (členovia nášho združenia boli o tejto skutočnosti informovaní elektronickou poštou 14.2.2012).
Doporučujem Vám navštíviť našu novú webovú stránku, kde sú dostupné všetky relevantné skutočnosti, ktoré by mali pomôcť zorientovať sa aj referentke na Stavebnom úrade. V prípade, že táto pani bude aj naďalej trvať na svojom nesprávnom (protizákonnom) stanovisku, prosím, informujte ma o tejto skutočnosti (aj s uvedením mena príslušnej referentky a údajov o predkladanej projektovej dokumentácii). Potom podnikneme ďalšie nevyhnutné kroky na zjednanie nápravy (ak to bude nevyhnutné, podáme podnet na prokuratúru). Ozvite sa mi prosím aj v prípade, ak na Stavebnom úrade budete úspešná vo vybavení svojho problému.
Prajem Vám príjemný deň!

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Naozaj nemám platné osvedčenie?

Dobrý deň,
Na návšteve pracovníčky stavebného úradu v BB pani Malejčíkovej, som jej ukázala Vašu mailovu odpoveď a nechala jej kópiu môjho osvedčenia. Dohodli sme sa, že pani si to ešte musí overiť, lebo oni majú odpoveď z SKSI a v nej je jednoznačné dané, že projektovať môžu iba projektanti v ich zozname a technici iba jednoduché stavby.
Dúfam, že sa to vysvetlí pre celý úrad, majú 17 pracovníkov.
Ďakujem za pomoc a podporu.
Prajem príjemný deň

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Naozaj nemám platné osvedčenie?

Dobrý deň,
včera som ešte urgovala odpoveď od Stavebného úradu. Dnes sa mi telefonicky ozvali, že osvedčenie je v poriadku a do budúcnosti ho budú akceptovať, ale ho mám prikladať do každého pare v projekte, aby vedeli na základe čoho projektujem, keď dostanú projekt na prerokovanie.
Ďakujem za podporu a pomoc, bez Vášho mailu by sa tým asi ani nezaoberali.
Pekný deň praje Skybová Božena.

Dátum
Vložil
Titulok

Čo nového ohľadne výnimiek pre stredoškolákov?

Dobrý deň,
čítam momentálne Vašu stránku a tak by som chcela napísať niečo o mne a opýtať sa, či máte niečo nové ohľadom výnimiek pre stredoškolákov???
- ja som v roku 1995 ukončila SPŠ elektrotechnickú
- od roku 1997 som pracovala ako projektantka elektro pod zodpovedným projektantom
- v roku 2006 som získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 24 projektant
- v marci 2008 som dala výpoveď a bola som sa informovať o autorizačnej skúške na SKSI, pretože som si založila živnosť, keďže som nemala na všetky tie poplatky, tak som ďalšiu návštevu regionálnej kancelárie odložila na október 2008 (kým si niečo zarobím), tam ma ale informovali, že mám SMOLU, lebo sa zmenil zákon a výnimky sa nepovoľujú a že je to môj problém, lebo som to mala vedieť
- najlepšie na tom všetkom bolo to, že o tom nikto nevedel. Ani oni sami. Žiadne upozornenie nikde, nič (vedeli prečo).
- tak projektujem dodnes pod zodpovedným projektantom
- zároveň som začala externe študovať na TU v Košiciach, kde som ale skončila v 3. ročníku, pretože popri zamestnaní je to dosť náročné.
- neúspech som hodila za hlavu a začala zháňať informácie ohľadom ďalších možnostiach štúdia
- zistila som, že na Slovensku máme tri technické univerzity a ani jedna neumožňuje štúdium elektrotechniky externou formou
- takže všetci stredoškoláci, ktorí by aj chceli získať VŠ štúdium môžu akurát ísť niekam a podrobovať sa vysokoškolákom, ktorí ani nevedia aký je rozdiel medzi ističom a poistkou (stretla som pár takých odborníkov).

Dúfam, že som Vás veľmi nezaťažila svojim príbehom. :o) Ako sa má teda stredoškolák dopracovať k Autorizácii bez toho, aby nemusel pracovať, živiť rodiny študovať dennou formou VŠ???

Ešte otázočka na záver:
Zamýšľa sa vôbec niekto nad tým, že o 5-10 rokov nebude mať kto projektovať elektro. 90% autorizovaných inžinierov, čo poznám sú v dôchodkovom veku a pomaly, ale isto opúšťajú tento svet.

Ďakujem.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Čo nového ohľadne výnimiek pre stredoškolákov?

Podobnú skúsenosť mám aj ja. Tiež mám stredoškolské vzdelanie (maturoval som v roku 1997) a podarilo sa mi zamestnať v projektovej kancelárii autorizovaného inžiniera. Pracoval som u neho až do novembra 2008, kedy tragicky zahynul. Aby som mohol ďalej samostatne pracovať, rozhodol som sa urobiť si autorizáciu. Aké však bolo moje prekvapenie, keď mi na SKSI povedali, že od 1. septembra to už nie je možné (zmenil sa zákon). Neostávalo mi nič iné, len si urobiť živnosť na jednoduché a drobné stavby. A to nie je žiadna sláva! Mám aspoň to „šťastie“, že sa našiel inžinier, ktorý mi projekt „opečiatkuje“. Keď sa mi podarí získať zákazku vôbec nie jednoduchej alebo drobnej stavby, samostatne vypracujem kompletný projekt (voda, plyn, kanalizácia) a on si za svoju „robotu“ vypýta 40 % z ceny projektu!
Keď si uvedomím, že v Čechách nie je pre stredoškoláka s 5-ročnou praxou problém urobiť si autorizáciu, pýtam sa, prečo to už nie je možné aj na Slovensku?! Myslím si, že každý inteligentný človek pochopí, o čo išlo „reformátorom“ zákona: eliminovať nežiaducu konkurenciu a zo šikovného stredoškoláka s praxou urobiť pre autorizovaného inžiniera lacnú pracovnú silu a poskoka. Čo sa „reformátorom“ nepodarilo v roku 2000, pod pláštikom EÚ podvodným spôsobom dokonali v roku 2008...

Dátum
Vložil
Titulok

Etika pri presadzovaní zákona

Na internetovej stránke SKSI v rubrike „Diskusné fórum“ sa v týchto dňoch objavili veľmi zaujímavé príspevky. Zasielam vám ich bez komentára. Myslím si, že je zbytočný.

Etika pri presadzovaní novely zákona Ing. Peter Dubec - (2.2.2012, 08:23:39)
Vážení kolegovia,
na webovej stránke Združenia oprávnených inžinierov a oprávnených technikov činných vo výstavbe (ZOIT) www.zoit.webnode.sk som si v rubrike „Aktuality“ prečítal príspevok „Čo priniesla novela zákona č. 298/2008 Z. z. pre stredoškolsky vzdelaného projektanta, prípadne projektanta s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa?“ Bol som veľmi nemilo prekvapený nekalými praktikami, ktoré boli použité zo strany Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a tiež zo strany predstaviteľov SKSI pri presadzovaní tejto novely.
Na základe faktov, doložených autentickou písomnou korešpondenciou, ktorá je zverejnená na uvedenej webovej adrese, som aj ja presvedčený o násilnej diskriminácii občanov Slovenskej republiky vo vzťahu k občanom iného členského štátu v rámci Európskej únie. Myslím, že polemizovať o právnych aspektoch prijatej legislatívy v súčasnosti už nemá zmysel. Zaujímal by ma hlavne Váš názor na etiku, ktorá v tomto prípade dostala riadny „úder pod pás“!
_______________________________________________________________________________________________

Re: Etika pri presadzovaní novely zákona Ing. Viera K. - (2.2.2012, 18:44:48)
Na základe Vášho podnetu som si tiež prečítala uvedený príspevok na webovej stránke ZOIT a plne súhlasím s Vašim názorom, že pri presadzovaní spomenutej novely zákona boli zo strany ministerstva ale aj zo strany SKSI použité nekalé praktiky. Klamstvo ako pracovná metóda – no fuj! Som doslova zhnusená, ak sa k takýmto praktikám uchyľujú aj vedúce osobnosti SKSI. Morálka a etika týmto ľudom asi nič nehovorí...
_______________________________________________________________________________________________

Re: Etika pri presadzovaní novely zákona J. F. - (3.2.2012, 09:08:24)
So zrušením tzv. výnimky zo vzdelania plne súhlasím. Veď je predsa nenormálne, aby technik bol „autorizovaný inžinier“. Avšak so spôsobom, akým sa kompetentní na ministerstve so súhlasom predstaviteľov oboch komôr snažili obhájiť svoje stanovisko pred schválením zákona v parlamente, rozhodne nesúhlasím! So zverejneného materiálu na webovej stránke ZOIT je úplne jasné, že na presadenie svojich záujmov sa neštítili klamať a zavádzať. Takéto konanie je ale neakceptovateľné! Myslím si, že predseda SKSI, ktorý vedome podporoval takéto konanie, morálne zlyhal a mal by zvážiť svoje ďalšie pôsobenie vo funkcii.
_______________________________________________________________________________________________

Re: Etika pri presadzovaní novely zákona Ing. Jan P. - (4.2.2012, 18:14:10)
Souhlasím s tím, že předseda SKSI konal ne zcela eticky a významným způsobem se podílel na kauze, kterou nemohu nazvat jinak, než slovem „prasárna“ (promiňte za výraz). Současně se ale ptám: Je skutečně nevyhnutné lámat hůl nad takovým člověkem, jakým je pan profesor Majdúch? Kdo z nás v životě nechyboval? V tuto chvíli by snad stačilo, kdyby se náležitě omluvil a tak napravil svůj pošramocený morální kredit. Mimochodem, naše společnost je v současnosti frustrována ošklivým skandálem „Gorila“ a já se vůbec nedivím, že lidem se zvedá žaludek z morálního bahna a žádají, aby padaly hlavy…
_______________________________________________________________________________________________

Re: Etika pri presadzovaní novely zákona Jozef K. - (5.2.2012, 18:04:58)
Pána profesora Majdúcha si vysoko vážim nielen ako odborníka ale aj ako čestného človeka. Preto sa mi akosi nechce veriť, že by bol vôbec schopný nejakej podlosti. Na internetovej stránke www.zoit.webnode.sk je však uverejnený materiál, ktorý naozaj nasvedčuje, že takéhoto konania sa mohol vedome dopustiť. Preto si myslím, že pán profesor by sa s týmto problémom mal začať vážne zaoberať a čo najskôr vysvetliť, aká je skutočná pravda. Podotýkam, že na jeho vyjadrenie čakáme viacerí.
_______________________________________________________________________________________________

Re: Etika pri presadzovaní novely zákona Juraj - (7.2.2012, 09:06:30)
Viete, aký je rozdiel medzi morálkou a odisteným granátom? Žiadny. V obidvoch prípadoch stačí malé zaváhanie a môže vzniknúť veľký problém!
_______________________________________________________________________________________________

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Etika pri presadzovaní zákona

To je bomba!....

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Etika pri presadzovaní zákona

No comment...

1 | 2 >>

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.