Bez komentára 2... alebo ďalší príspevok do seriálu "Peter Balog verzus KSÚ Nitra"

19.07.2009 13:33

Ako sa dalo očakávať, v týchto dňoch sme obdržali list z Krajského stavebného úradu v Nitre. Pán prednosta v ňom zareagoval na náš písomný podnet zo dňa 26. júna 2009, ktorým sme ho upozornili, že na Stavebnom úrade Mesta Nitra opäť dochádza k porušovaniu zákonnosti – i napriek metodickému usmerneniu MVRR SR zo dňa 6.10.2008, na tomto stavebnom úrade znova odmietli akceptovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval pán Peter Balog – odborne spôsobilý technik s Osvedčením podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb.

Z úcty k pánovi prednostovi sme sa rozhodli jeho, inak slušný list, radšej nezverejniť (veríme, že nám bude za to povďačný). Rozhodli sme sa však zverejniť list, ktorý som mu napísal ja (pozri tu), a ktorý v tejto chvíli nemienim komentovať. Prečo? Lebo som presvedčený, že každý súdny človek si po jeho prečítaní vytvorí úsudok aj sám. V tejto súvislosti, nevedno prečo, nás napadlo iba isté príslovie, ktoré hovorí čosi o rybe, ktorá smrdí...

Mimochodom: ešte v ten istý deň, t. j. v piatok 17. júla, krátko po odoslaní nášho listu elektronickou poštou, mi nečakane zatelefonoval pán prednosta. Veľmi sa ospravedlňoval a prejavil mimoriadny záujem stretnúť sa osobne so mnou a s pánom Balogom. Kedykoľvek, kdekoľvek a podľa možnosti čo najskôr. Myslím, že to naozaj nepotrebuje komentár...

Marián NOMILNER

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.