Návrh nového stavebného zákona

22.07.2013 15:12

F. Palko: Nový stavebný zákon zodpovedá potrebám nového tisícročia

(Prevzaté z webovej stránky ministerstva)

Bratislava (18. júla 2013) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dnes predstavilo návrh znenia nového stavebného zákona a odštartovalo širokú verejnú diskusiu. Cieľom novej legislatívy je urobiť poriadok v územnom plánovaní, zefektívniť rozhodovanie  a profesionalizovať stavebné úrady.  Na tlačovej konferencii ho predstavil štátny tajomník František Palko.

„Podarilo sa nám pripraviť stavebný zákon zodpovedajúci požiadavkám nového tisícročia. Takmer 40 rokov platný zákon konečne nahradí legislatíva, ktorá je výsledkom mesiacov náročných rokovaní odborníkov zo všetkých relevantných oblastí,“ zdôraznil F. Palko. Hlavným cieľom novej úpravy je zjednodušiť občanom život na úradoch.  Výrazne sa zníži administratívna záťaž a zvýši sa kvalita služieb. Pre malé stavby a rodinné domy do 300 m² sa napríklad povoľovací proces skráti v priemere o tri mesiace.

Nové znenie zákona zároveň prináša aj nové nástroje na riešenie problematiky tzv. čiernych stavieb. „Definitívne sa budeme môcť vysporiadať s už existujúcimi nepovolenými stavbami a  zákon výrazne posilní prevenciu pred vznikom takýchto stavieb. Riešime problémy, na ktoré nikto pred nami nenašiel odvahu,“ dodal F. Palko.  
Technicky náročným stavbám je v zákone venovaná zvýšená pozornosť. Ide hlavne o mostné konštrukcie, výstavbu tunelov alebo výškových budov. Pri týchto stavbách sa sprísni celý proces stavebného konania, a to najmä posudzovanie odolnosti a stability stavby. Zákon zároveň kladie väčší dôraz na stavebný dozor. 
Zvýši sa aj kvalita úradníkov. Po novom budú na zamestnancov stavebných úradov kladené prísnejšie kvalifikačné podmienky. Okrem vzdelania v odbore architektúra, stavebníctvo alebo právo budú musieť získať aj prax vo verejnej správe v oblasti výstavby, čo v súčasnosti nie je povinné. Ešte pred nastúpením do zamestnania povinne prejdú odbornou prípravou a po prijatí budú každých 10 rokov skladať skúšky.

Dnešným dňom ministerstvo dopravy spúšťa k návrhu nového stavebného zákona širokú verejnú diskusiu. Laici i odborníci môžu svoje pripomienky posielať do 15. septembra 2013 na e-mailovú adresu stavebnyzakon@mindop.sk.

Návrh zákona nájdete TU

Martin Kóňa 
Hovorca Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.