Archív článkov

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 43c platia aj naďalej

14.11.2017 12:49
Slovenská komora stavebných inžinierov tohto roku zorganizovala už tretí ročník odbornej konferencie "Stavebné úrady 2017". Konferencia sa konala v dňoch 28.-29. septembra 2017 v hoteli Ski & Wellness Residence Družba Jasná v Demänovskej doline. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo...
>>

Správa, ktorá odborne spôsobilých technikov poteší

28.08.2014 08:59
Slovenská komora stavebných inžinierov na svojej internetovej stránke v periodiku Newsletter č. 17/2014 v tematickom bloku "Zákon 138/1992 po vnútrorezortnom pripomienkovaní" dňa 27. augusta zverejnila tento príspevok: "Návrh novely poteší odborne spôsobilé osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť...
>>

Stanovisko ZOIT k návrhu nového stavebného zákona

16.08.2013 12:57
Zverejňujeme list (klikni tu), ktorý sme v rámci verejného pripomienkovania k návrhu nového stavebného zákona zaslali na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a tiež na Slovenskú komoru stavebných inžinierov so žiadosťou o podporu našich pozmeňovacích návrhov. 
>>

Návrh nového stavebného zákona nezohľadňuje existenciu odborne spôsobilých technikov!

16.08.2013 12:49
V rubrike „Aktuality“ sme dňa 22.7.2013 zverejnili návrh nového stavebného zákona, ktorý sme prevzali z webovej stránky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ministerstvo tento návrh zverejnilo za účelom verejného pripomienkovania s termínom do 15. septembra 2013,...
>>

Návrh nového stavebného zákona

22.07.2013 15:12
F. Palko: Nový stavebný zákon zodpovedá potrebám nového tisícročia (Prevzaté z webovej stránky ministerstva) Bratislava (18. júla 2013) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dnes predstavilo návrh znenia nového stavebného zákona a odštartovalo širokú verejnú diskusiu. Cieľom novej...
>>

Projektovať "načierno" sa nemusí vyplatiť!

17.05.2013 13:19
Po nepríjemnej skúsenosti na stavebnom úrade, kde nášmu členovi – odborne spôsobilému technikovi s Osvedčením podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v apríli t. r. odmietli akceptovať jeho projektovú dokumentáciu aj osvedčenie s odôvodnením, že nie je „oprávnenou osobou“ (klasika...),...
>>

Záväzné vyjadrenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskej komory stavebných inžinierov k problematike ustanovenia § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 554/2001 Z. z.

24.06.2011 12:33
V tomto príspevku prinášame jednoznačné stanoviská MVRR SR a SKSI k problematike uznávania osvedčenia odborne spôsobilých technikov, ktoré ministerstvo a komora spoločne vypracovali na základe našej požiadavky pri riešení predchádzajúcich káuz. Uvedený materiál je...
>>

Výsledok nášho neformálneho pracovného stretnutia na KSÚ v Nitre: „Prípad pána Baloga sa už nebude opakovať!“

28.08.2009 13:13
Dňa 26. augusta 2009 som sa zúčastnil, spolu s pánom Petrom Balogom, neformálneho pracovného stretnutia na Krajskom stavebnom úrade v Nitre, na ktoré nás pozval prednosta Ing. Zoltán Daniš. Účelom tohto stretnutia bolo, ako vyplýva z predchádzajúceho príspevku, definitívne...
>>

Bez komentára 2... alebo ďalší príspevok do seriálu "Peter Balog verzus KSÚ Nitra"

19.07.2009 13:33
Ako sa dalo očakávať, v týchto dňoch sme obdržali list z Krajského stavebného úradu v Nitre. Pán prednosta v ňom zareagoval na náš písomný podnet zo dňa 26. júna 2009, ktorým sme ho upozornili, že na Stavebnom úrade Mesta Nitra opäť dochádza k porušovaniu zákonnosti –...
>>

Bez komentára...

29.06.2009 14:08
Otvorený list adresovaný prednostom Krajských stavebných úradov From: Nomilner Marián [mailto:nomilner@ttonline.sk] Sent: Monday, June 29, 2009 10:49 AM To: '  sekretariat@ke.ksu.sk'; 'prednosta@ke.ksu.sk'; 'sekretariat@po.ksu.sk'; 'bb.ksu@bb.ksu.sk';...
>>

Záznamy: 1 - 10 zo 13

1 | 2 >>

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.